اطلاعیه امتحانات دروس عمومی

اطلاعیه امتحانات دروس عمومی

‼️‼️اطلاعیه فوری مهم قابل توجه دانشجویان مهمان ترمی و مهمان حوزه (مهمان اضطراری) 👈دانشجویانی که در امتحانات این ترم بصورت مهمان آزمون داده اند 👈و همچنین تمامی دانشجویان مهمان ترمی ، ❌ باید برای شرکت در آزمونهای عمومی به سامانه lms "استان خود" مراجعه نمایند.

چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۱ بازدیدها : 2385

‼️‼️اطلاعیه فوری

 مهم

قابل توجه دانشجویان مهمان ترمی و مهمان حوزه (مهمان اضطراری)

👈دانشجویانی که در امتحانات این ترم بصورت مهمان آزمون داده اند  
👈و همچنین تمامی دانشجویان مهمان ترمی ، 
❌ باید برای شرکت در آزمونهای عمومی به سامانه lms "استان خود" مراجعه نمایند.