جلسه اساتید هیات علمی و مدعو (هیات اساتید )

جلسه اساتید هیات علمی و مدعو (هیات اساتید )

روز سه شنبه مورخ 22خرداد ساعت 18

دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۲ بازدیدها : 891

 

https://vc1.alborz.pnu.ac.ir/course_extra_LMS_23717