اطلاعیه مهم دروس زیر 10نفر

اطلاعیه مهم دروس زیر 10نفر

لیست دروس استاد محور

سه شنبه ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۸ بازدیدها : 1048

لیست دروس استادمحور نیمسال4022 کرج
ر نام نام خانوادگی شماره دانشجویی نام استاد نام درس کد درس کانال ارتباطی شیوه ارزشیابی مقطع مرکز مبدا مرکز مقصد استان مقصد 
1 شهاب امرايي 400495824 مهرافشان عليرضا جامعه شناسي جنايي 1223122  واتساپ وتلگرام شماره 09122644146 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
2 شادي دلفان 400495845 کیوان احمدی دهرشید خستگي و ريكاوري 1215518 تماس با:09188725101 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزخرم آباد لرستان
3 ساغر كرم بخش 400495879 سعید نقیبی آناتومي و فيزيولوژي انسان پيشرفته 1215512 9126008796 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدفولادشهر اصفهان 
4 آنيتا آخوندي 400875849 ميرزانيا پريسا مقدمه اي بر مهندسي هوا فضا 1315058 9106763054 تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
5 زهرا اصغري 400875916 منجزي رضا قوانين و تشكيلات مرمت 1815020 9124053917: شماره  تماس تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
6 زهرا اصغري 400875916 منجزي رضا شناخت بناهاي تاريخي ايران دوران اسلامي 1815021 9124053917: شماره  تماس تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
7 زهرا اصغري 400875916 منجزي رضا شناخت سازه هاي سنتي 1815030 9124053917: شماره  تماس تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
8 محمد بيگي 400876174 بهمني احسان سينتيك و طرح رآكتور 1317103 9385049570 تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
9 محمد بيگي 400876174 خادمه مولوي فاطمه رئولوژي پليمرها 1317116 @F_molavii تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
10 محمد بيگي 400876174 خادمه مولوي فاطمه مهندسي الاستومر 1317155 @F_molavii تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
11 ديبا ديلمي خياباني 400876628 منجزي رضا آشنايي با باستان شناسي 1815003 9124053917: شماره  تماس تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
12 مريم رجب علي 400876647 خادمه مولوي فاطمه رئولوژي پليمرها 1317116 @F_molavii تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
13 محمدحسن عظيما 400877166 توكلي نسرين آشنايي باكليات علم كلام 1220151 tavakolinasrin47@gmail.com تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
14 محمدحسن عظيما 400877166 ساكي ولي اله اديان ايران پيش ازاسلام ۲ 1220157 9388020217 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
15 محمدحسن عظيما 400877166 ساكي ولي اله تاريخ فلسفه اسلامي ۲ 1220616 9388020217 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
16 آيدا فتح آبادي 400877246 قنبر پورآزاده ماشين آلات ساخت 1312009 دانشجو مهمان ترمی   کارشناسی واحدكرج مركز تهران شمال تهران 
17 سيدشايان مجتهدي 400877580 منجزي رضا ايستايي ۲ 1815010 9124053917: شماره  تماس تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
18 سيدشايان مجتهدي 400877580 منجزي رضا تاريخ و مباني نظري مرمت 1815015 9124053917: شماره  تماس تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
19 هادي منصوري سرشت 400877750 جعفري صيادي محمد حسن اقتصاد محيط زيست 1415061 9124774622 تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
20 هادي منصوري سرشت 400877750 حسيني سيس سيده زهرا ترموديناميك و انتقال حرارت 1415062 sydzaracici@gmail.com تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
21 محمدجواد بهرامي 400956527 پوياي قليزاده پريسا آينده پژوهي 1218812 09022719729 شماره واتساپ تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدمسجدسليمان خوزستان
22 توحيد شكوري اذر 400956688 مهرافشان عليرضا پليس علمي وكشف جرائم 1223113  واتساپ وتلگرام شماره 09122644146 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
23 كيانوش صفاريان دهكردي 400956704 سعید نقیبی آناتومي و فيزيولوژي انسان پيشرفته 1215512 9126008796 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزشهركرد چهارمحال وبختياري
24 اميرحسين فلاح نسب 400956755 منير عباسي آرمين فناوري بتن هاي خاص 1313292 9308100710 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
25 سميرا محمدي چشمه كبود 400956811 دهقاندار محمد آمار چندمتغيري در پژوهش هاي تربيتي 1211753 کانال ایتا انلاین -تصویری کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكوهدشت لرستان
26 عبدالرضا نوتاش 400956854 برادران مراد تحليل رفتار جهانگردي و تعامل فرهنگي 1218774 سامانه lms + کانال ایتا تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركز تهران شمال تهران 
27 عبدالرضا نوتاش 400956854 حاجي پور شوشتري عبدالحميد سامانه هاي اطلاعاتي در صنعت جهانگردي 1218773 9123189802   واتساپ و ایتا تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركز تهران شمال تهران 
28 ابوالفضل خالصه رنجبر 400982615 توكلي نسرين متون عرفاني فارسي ۲ 1220154 tavakolinasrin47@gmail.com تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
29 ابوالفضل خالصه رنجبر 400982615 توكلي نسرين تاريخ فرق اسلامي ۲ 1220166 tavakolinasrin47@gmail.com تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
30 ابوالفضل خالصه رنجبر 400982615 ساكي ولي اله متون ديني به زبان خارجي ۱ 1220150 9388020217 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
31 ابوالفضل خالصه رنجبر 400982615 ساكي ولي اله اديان هند۱ 1220160 9388020217 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
32 ابوالفضل خالصه رنجبر 400982615 ساكي ولي اله متون عرفاني به زبان خارجي ۱ 1220167 9388020217 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
33 ابوالفضل خالصه رنجبر 400982615 ساكي ولي اله روشهاي مطالعات ديني ۲ 1220273 9388020217 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
34 مرتضي عابدي 400982775 جعفري صيادي محمد حسن اقتصاد محيط زيست 1415061 9124774622 تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
35 مرتضي عابدي 400982775 حسيني سيس سيده زهرا ترموديناميك و انتقال حرارت 1415062 sydzaracici@gmail.com تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
36 علي اكبر نعمتي 400982968 منجزي رضا شناخت بناهاي تاريخي ايران دوران اسلامي 1815021 9124053917: شماره  تماس تستی کارشناسی واحدكرج واحديزد يزد
37 علي اكبر نعمتي 400982968 منجزي رضا شناخت سازه هاي سنتي 1815030 9124053917: شماره  تماس تستی کارشناسی واحدكرج واحديزد يزد
38 مهدي حسني 401020218 ساكي ولي اله اديان هند۱ 1220160 9388020217 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
39 سودا سلماني ارضين 401020331 منجزي رضا ايستايي ۲ 1815010 9124053917: شماره  تماس تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
40 سودا سلماني ارضين 401020331 منجزي رضا تاريخ و مباني نظري مرمت 1815015 9124053917: شماره  تماس تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
41 سودا سلماني ارضين 401020331 منجزي رضا آشنايي با تزئينات وابسته به معماري 1815017 9124053917: شماره  تماس تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
42 اميد اريان 401811333 محمد شریعت زاده استرس محيطي و عملكرد ورزشي 1215533 تماس:09122914857 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزشيراز فارس
43 مهران اهو 401811386 حاجي پور شوشتري عبدالحميد سامانه هاي اطلاعاتي در صنعت جهانگردي 1218773 9123189802   واتساپ و ایتا تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
44 مهران اهو 401811386 شيرمحمدي يزدان بازاريابي محصولات جهانگردي 1218781 yazdan.shirmohammadi@gmail.com تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
45 فاطمه بازگير 401811399 شيرمحمدي يزدان بازاريابي محصولات جهانگردي 1218781 yazdan.shirmohammadi@gmail.com تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركز تهران جنوب تهران 
46 مرضيه بخششي 401811405 حمید کمرزرین آشنايي با آزمون هاي روانشناسي 1211810 hkamarzarin2002@yahoo.com تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
47 حميدرضا بصيرزاده 401811412 منير عباسي آرمين فناوري بتن هاي خاص 1313292 9308100710 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزدزفول خوزستان
48 حسنعلي پورشمسي 401811448 منير عباسي آرمين مديريت ريسك پروژه 1313288 9308100710 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزمشهد خراسان رضوي 
49 حسنعلي پورشمسي 401811448 منير عباسي آرمين فناوري بتن هاي خاص 1313292 9308100710 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزمشهد خراسان رضوي 
50 سعيده سادات تقي زاده سرهنگ ابادي 401811468 حمید کمرزرین آشنايي با آزمون هاي روانشناسي 1211810 hkamarzarin2002@yahoo.com تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
51 سعيده سادات تقي زاده سرهنگ ابادي 401811468 مژگان احمدپور روانشناسي يادگيري 1211808 09123702198:تماس تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
52 سليمه حائري زاده 401811499 شيرمحمدي يزدان بازاريابي محصولات جهانگردي 1218781 yazdan.shirmohammadi@gmail.com تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركز تهران شرق تهران 
53 سليمه حائري زاده 401811499 عيدي فاطمه رفتار مصرف كننده در جهانگردي 1218780 09195110556پیام درایتا  نماینده خانم سولماز خورده پز تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركز تهران شرق تهران 
54 غلامرضا حدت 401811507 منير عباسي آرمين فناوري بتن هاي خاص 1313292 9308100710 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزبندرعباس هرمزگان
55 سيدعليرضا حسيني 401811518 پوياي قليزاده پريسا آينده پژوهي 1218812 09022719729 شماره واتساپ تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
56 سعيد حيدري 401811541 عيدي فاطمه رفتار مصرف كننده در جهانگردي 1218780 09195110556پیام درایتا  نماینده خانم سولماز خورده پز تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
57 اميد خاكپورسرخه 401811549 عبداللهي آراني مصعب ابزارهاي مالي اسلامي        (لینک با کد 1221214) 1221275 کانال ایتا-09125678512 تستی -تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
58 اميد خاكپورسرخه 401811549 عبداللهي آراني مصعب بانكداري الكترونيكي 1221280 کانال ایتا-09125678512 تستی -تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
59 عليرضا خودكام 401811575 مهرافشان عليرضا جرم شناسي 1223107  واتساپ وتلگرام شماره 09122644146 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركز تهران جنوب تهران 
60 اليزابت دانيانيان 401811578 آيباغي اصفهاني سعيد اصول روش تحقيق در جهانگردي 1218766 گروه تلگرام ونماینده 09129266656 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدلواسانات تهران 
61 اليزابت دانيانيان 401811578 آيباغي اصفهاني سعيد زبان انگليسي تخصصي 1218768 09189693650نماینده آقای ملایی تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدلواسانات تهران 
62 اليزابت دانيانيان 401811578 دهقاندار محمد آشنايي با روشهاي آماري در تحقيقات جهانگردي 1218767 کانال ایتا انلاین -تصویری کارشناسی ارشد واحدكرج واحدلواسانات تهران 
63 اليزابت دانيانيان 401811578 شيرمحمدي يزدان مديريت بازاريابي در جهانگردي 1218769 yazdan.shirmohammadi@gmail.com تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدلواسانات تهران 
64 شهره دلاوراصفهاني 401811590 شيرمحمدي يزدان بازاريابي محصولات جهانگردي 1218781 yazdan.shirmohammadi@gmail.com تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
65 عليرضا ساسان مهر 401811652 پوياي قليزاده پريسا آينده پژوهي 1218812 09022719729 شماره واتساپ تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
66 زينب صادقي دريمي 401811729 شيرمحمدي يزدان مديريت بازاريابي در جهانگردي 1218769 yazdan.shirmohammadi@gmail.com تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
67 زينب صادقي دريمي 401811729 عيدي فاطمه رفتار مصرف كننده در جهانگردي 1218780 09195110556پیام درایتا  نماینده خانم سولماز خورده پز تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
68 عقيل عباسقلي زاده طولارود 401811765 عبداللهي آراني مصعب زبان تخصصي 1221262 کانال ایتا-09125678512 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزتالش گيلان
69 معصومه عزيزي كيفته 401811780 محمدشریعت زاده استرس محيطي و عملكرد ورزشي 1215533 تماس:09122914857 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزسميرم اصفهان 
70 رضا فلاح خوش خلق 401811830 حاجي پور شوشتري عبدالحميد سامانه هاي اطلاعاتي در صنعت جهانگردي 1218773 9123189802   واتساپ و ایتا تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزتالش گيلان
71 رضا فلاح خوش خلق 401811830 شيرمحمدي يزدان بازاريابي محصولات جهانگردي 1218781 yazdan.shirmohammadi@gmail.com تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزتالش گيلان
72 الهام قديمعلي لو 401811842 آيباغي اصفهاني سعيد اصول روش تحقيق در جهانگردي 1218766 گروه تلگرام ونماینده 09129266656 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
73 الهام قديمعلي لو 401811842 برادران مراد تحليل رفتار جهانگردي و تعامل فرهنگي 1218774 سامانه lms + کانال ایتا تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
74 الهام قديمعلي لو 401811842 حاجي پور شوشتري عبدالحميد سامانه هاي اطلاعاتي در صنعت جهانگردي 1218773 9123189802   واتساپ و ایتا تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
75 الهام قديمعلي لو 401811842 شيرمحمدي يزدان اصول مديريت و بازاريابي خدمات 1218771 yazdan.shirmohammadi@gmail.com تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
76 امير قربان پورتكمه داش 401811844 فاخري نريمان آيين دادرسي كيفري 1223109 9127069717 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
77 امير قربان پورتكمه داش 401811844 مهرافشان عليرضا جرم شناسي 1223107  واتساپ وتلگرام شماره 09122644146 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
78 فاطمه متولدبخشايش 401811900 علیرضا پازکی روش هاي پژوهش در فيزيولوژي ورزشي 1215520 ارتباط کانال تلگرام -pazoki110@ تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدخسروشهر آذربايجان شرقي 
79 فاطمه متولدبخشايش 401811900 کیوان احمدی دهرشید خستگي و ريكاوري 1215518 تماس با:09188725101 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدخسروشهر آذربايجان شرقي 
80 فاطمه متولدبخشايش 401811900 محمد شریعت زاده استرس محيطي و عملكرد ورزشي 1215533 تماس:09122914857 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدخسروشهر آذربايجان شرقي 
81 حانيه محمدطاهري 401811911 حمید کمرزرین آشنايي با آزمون هاي روانشناسي 1211810 hkamarzarin2002@yahoo.com تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
82 محمد مرادي 401811937 منير عباسي آرمين فناوري بتن هاي خاص 1313292 9308100710 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزسنندج كردستان
83 علي مشهدي 401811942 ابوالحسني رنجبر احمد مديريت تغيير 1218814 9122216515 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركز تهران شرق تهران 
84 سيده سلمي موسوي پور 401811977 دهقاندار محمد آشنايي با روشهاي آماري در تحقيقات جهانگردي 1218767 کانال ایتا انلاین -تصویری کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
85 سيده سلمي موسوي پور 401811977 شيرمحمدي يزدان بازاريابي محصولات جهانگردي 1218781 yazdan.shirmohammadi@gmail.com تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
86 سيده مريم ميرسعيدقاضي 401811989 حمید کمرزرین آشنايي با آزمون هاي روانشناسي 1211810 hkamarzarin2002@yahoo.com تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدطالقان البرز
87 سيده مريم ميرسعيدقاضي 401811989 ماندانا گودرزی ارزشيابي آموزشي 1211809 9123607205 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدطالقان البرز
88 ندا نصري 401812004 شيرمحمدي يزدان بازاريابي محصولات جهانگردي 1218781 yazdan.shirmohammadi@gmail.com تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزكرمان كرمان
89 ندا نصري 401812004 عيدي فاطمه رفتار مصرف كننده در جهانگردي 1218780 09195110556پیام درایتا  نماینده خانم سولماز خورده پز تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزكرمان كرمان
90 عادل نواصري 401812014 نيكوكار افسانه كاربرد اقتصاد سنجي در كشاورزي تكميلي 1413067 هماهنگی با شماره09153580822 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزاهواز  خوزستان
91 عادل نواصري 401812014 نيكوكار افسانه كاربرد برنامه ريزي رياضي در كشاورزي تكميلي 1413068 هماهنگی با شماره09153580822 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزاهواز  خوزستان
92 عادل نواصري 401812014 ياوري غلام رضا اقتصادسنجي سريهاي زماني 1413071 پیام در پیام رسان ایتا  09121022493 تستی -تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزاهواز  خوزستان
93 حسن وكيلي 401812033 ياوري غلام رضا اقتصادسنجي سريهاي زماني 1413071 پیام در پیام رسان ایتا  09121022493 تستی -تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزتربت حيدريه خراسان رضوي 
94 حسن وكيلي 401812033 ياوري غلام رضا بازاريابي بين الملل محصولات كشاورزي و مواد 1413072 پیام در پیام رسان ایتا  09121022493 تستی -تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزتربت حيدريه خراسان رضوي 
95 علي اصغر هاتفي عين الدين 401812037 خلوصي ليلا پزشكي قانوني 1223123 پیام در پیام رسان  بله- واتساپ- تلگرام09122401378 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
96 علي اصغر هاتفي عين الدين 401812037 مهرافشان عليرضا جرم شناسي 1223107  واتساپ وتلگرام شماره 09122644146 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
97 مريم هنرمند 401812044 ابوالحسني رنجبر احمد مديريت تغيير 1218814 9122216515 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزقم قم
98 مريم هنرمند 401812044 پوياي قليزاده پريسا آينده پژوهي 1218812 09022719729 شماره واتساپ تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزقم قم
99 گوهر يونسي حقيقي 401812058 مهرافشان عليرضا جرم شناسي 1223107  واتساپ وتلگرام شماره 09122644146 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزصومعه سرا گيلان
100 گوهر يونسي حقيقي 401812058 مهرافشان عليرضا جامعه شناسي جنايي 1223122  واتساپ وتلگرام شماره 09122644146 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزصومعه سرا گيلان
101 نرگس ايرانپور 401826697 عبداللهي آراني مصعب برنامه ريزي رياضي 1221284 کانال ایتا-09125678512 تستی -تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
102 نرگس ايرانپور 401826697 ياوري غلام رضا سيستمهاي ديناميكي ۱ 1221286 پیام در پیام رسان ایتا  09121022493 تستی -تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
103 قادر ايراندوست 401826698 خلوصي ليلا پزشكي قانوني 1223123 پیام در پیام رسان  بله- واتساپ- تلگرام09122401378 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
104 قادر ايراندوست 401826698 فاخري نريمان حقوق جزاي عمومي ۱ 1223106 9127069717 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
105 قادر ايراندوست 401826698 مهرافشان عليرضا جرم شناسي 1223107  واتساپ وتلگرام شماره 09122644146 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
106 وحيد باران چشمه 401826708 عبداللهي آراني مصعب ابزارهاي برنامه ريزي زنجيره تامين انرژي (جديد) 1218867 کانال ایتا-09125678512 تستی -تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
107 شهاب پورغلامي زحمت كش كسمائي 401826736 فاخري نريمان حقوق جزاي عمومي ۱ 1223106 9127069717 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدري تهران 
108 مهدي تقي لو 401826744 عبداللهي آراني مصعب ابزارهاي مالي اسلامي 1221214 کانال ایتا-09125678512 تستی -تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
109 سيدياسين حسيني 401826768 آيباغي اصفهاني سعيد اصول روش تحقيق در جهانگردي 1218766 گروه تلگرام ونماینده 09129266656 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزگرگان گلستان
110 سيدياسين حسيني 401826768 عيدي فاطمه رفتار مصرف كننده در جهانگردي 1218780 09195110556پیام درایتا  نماینده خانم سولماز خورده پز تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزگرگان گلستان
111 محمدحسين خداياري 401826795 منير عباسي آرمين مديريت پروژه 1313316 9308100710 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
112 مجيد ذوالقدر 401826821 آيباغي اصفهاني سعيد اصول روش تحقيق در جهانگردي 1218766 گروه تلگرام ونماینده 09129266656 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزقزوين قزوين
113 سحر سازنده نقنه 401826860 شيرمحمدي يزدان بازاريابي محصولات جهانگردي 1218781 yazdan.shirmohammadi@gmail.com تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزبروجن چهارمحال وبختياري
114 پيشوا سليم نژاد 401826874 سعید نقیبی گياهان دارويي و عملكرد ورزشي 1215591 9126008796 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
115 پيشوا سليم نژاد 401826874 مریم وطن دوست مواد نيرو زا و دوپينگ 1215592 تماس با استاد :09124277951 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
116 عفت شيباني 401826902 حاجي پور شوشتري عبدالحميد سامانه هاي اطلاعاتي در صنعت جهانگردي 1218773 9123189802   واتساپ و ایتا تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزتربت حيدريه خراسان رضوي 
117 ليلا صمدي خوشمهر 401826923 مهرافشان عليرضا جرم شناسي 1223107  واتساپ وتلگرام شماره 09122644146 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
118 ليلا عباس زاده 401826938 شيرمحمدي يزدان بازاريابي محصولات جهانگردي 1218781 yazdan.shirmohammadi@gmail.com تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزاردبيل اردبيل 
119 فاطمه علامه 401826959 محمد شریعت زاده استرس محيطي و عملكرد ورزشي 1215533 تماس:09122914857 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
120 ايمان فرهمند 401826974 قرباني علي مديريت مالي و حسابداري پروژه 1313182 alighorbani.com@gmail.com تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
121 ايمان فرهمند 401826974 منير عباسي آرمين روشهاي ساخت 1313285 9308100710 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
122 سيده معصومه كاظمي 401827007 فرهادكيانفر  تعليم و تربيت و نقش آن در توسعه 1211806 کانال  ایتا شماره:  09367972424 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزپلدختر لرستان
123 سيده معصومه كاظمي 401827007 ماندانا گودرزی ارزشيابي آموزشي 1211809 9123607205 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزپلدختر لرستان
124 محمودرضا كريمي 401827015 عباس ملکی طیف بینی مولکولی تجزیه ای 1114369 9188156970 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
125 علي كلاه دوز 401827021 محمد شریعت زاده استرس محيطي و عملكرد ورزشي 1215533 تماس:09122914857 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
126 محمدمهدي گوهري 401827036 عبداللهي آراني مصعب تحليل سيستمهاي انرژي 1218866 کانال ایتا-09125678512 تستی -تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
127 محمدمهدي گوهري 401827036 عبداللهي آراني مصعب ابزارهاي برنامه ريزي زنجيره تامين انرژي (جديد) 1218867 کانال ایتا-09125678512 تستی -تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
128 اسماعيل لك 401827041 نيك منش شمس الدين مسائل حقوقي و اخلاقي تجارت الكترونيكي 1221247 هماهنگی با شماره09128462621 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
129 هادي مالكي عذاري 401827042 علی اکبر سادین كاربرد رايانه ، ابزار تحقيق و نرم افزار ها در تحقيق 1211805 9356581325 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزسوسنگرد خوزستان
130 حسين مرتضائي 401827062 حاجي پور شوشتري عبدالحميد سامانه هاي اطلاعاتي در صنعت جهانگردي 1218773 9123189802   واتساپ و ایتا تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدبوئين ومياندشت اصفهان 
131 مهدي معمارنژاديان دزفولي 401827071 عبداللهي آراني مصعب كليات فن آوري اطلاعات و ارتباطات 1221236 کانال ایتا-09125678512 تستی -تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
132 مهدي معمارنژاديان دزفولي 401827071 عبداللهي آراني مصعب زبان تخصصي 1221262 کانال ایتا-09125678512 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
133 مهدي معمارنژاديان دزفولي 401827071 نيك منش شمس الدين مسائل حقوقي و اخلاقي تجارت الكترونيكي 1221247 هماهنگی با شماره09128462621 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
134 سيدمحمد موسوي 401827080 فاخري نريمان حقوق جزاي عمومي ۱ 1223106 9127069717 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزخمين مركزي
135 سيدمحمد موسوي 401827080 مهرافشان عليرضا پليس علمي وكشف جرائم 1223113  واتساپ وتلگرام شماره 09122644146 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزخمين مركزي
136 سيدهاشم هاشمي نژاد 401827119 ياوري غلام رضا اقتصادسنجي سريهاي زماني 1413071 پیام در پیام رسان ایتا  09121022493 تستی -تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
137 محسن همائي متهور 401827121 آيباغي اصفهاني سعيد زبان انگليسي تخصصي 1218768 09189693650نماینده آقای ملایی تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركز تهران شرق تهران 
138 محسن همائي متهور 401827121 برادران مراد تحليل رفتار جهانگردي و تعامل فرهنگي 1218774 سامانه lms + کانال ایتا تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركز تهران شرق تهران 
139 محمد يزداني شيري 401827125 جوادرمضانی بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 1215513 9132501554 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
140 محمد يزداني شيري 401827125 سعید نقیبی آناتومي و فيزيولوژي انسان پيشرفته 1215512 9126008796 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
141 محمد يزداني شيري 401827125 علیرضا پازکی روش هاي پژوهش در فيزيولوژي ورزشي 1215520 ارتباط کانال تلگرام -pazoki110@ تسی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
142 لقمان يعقوبي 401827126 فرهادكيانفر  تعليم و تربيت و نقش آن در توسعه 1211806 کانال  ایتا شماره:  09367972424 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
143 اميرمحمد اشتري 401918626 ساكي ولي اله آموزش زبان عربي ۱ 1220999 9388020217 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
144 محمد بي باك سهزابي 401918883 ساكي ولي اله اديان هند۱ 1220160 9388020217 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
145 ارين بياني پور 401918896 فروتن حامد رزين هاي پوشش هاي سطح 1317237 تماس: 9128504230 تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
146 ارين بياني پور 401918896 فروتن حامد شيمي و فناوري مواد واسطه 1317286 تماس: 9128504230 تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
147 زهرا ترابي امامي 401918973 محمد علی شیرازی روشهای آماری 1117155 9393867520 :تماس   تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
148 زهرا ترابي امامي 401918973 محمد علی شیرازی جبر خطي براي آمار 1117219 9393867520 :تماس   تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
149 ساناز قره باغي 401920104 مرضیه قائدی نظریه معادلات دیفرانسیل 1111433 تماس:9362386910 تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
150 محمدرضا كيان 401920231 جعفري صيادي محمد حسن اقتصاد محيط زيست 1415061 9124774622 تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
151 محمدرضا كيان 401920231 حسيني سيس سيده زهرا ترموديناميك و انتقال حرارت 1415062 sydzaracici@gmail.com تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
152 محمدرضا مستخدمين حسيني 401920422 جعفري صيادي محمد حسن اقيانوس شناسي 1411651 9124774622 تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
153 محمدرضا مستخدمين حسيني 401920422 سادات اسيلان كمال ماهي شناسي عمومي 1411267 9127164062 تستی -تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
154 اميرحسين ملائي سفيددشتي 401920466 حسن نژاددرآباد حسين مهندسي خوردگي 1317268 تشریحی تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
155 سعيد نصرالهي قاضي محله 401920624 محمد علی شیرازی روشهای نمونه گیری1 1117160 9393867520 :تماس   تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
156 سعيد نصرالهي قاضي محله 401920624 محمد علی شیرازی روشهای ناپارامتری 1117167 9393867520 :تماس   تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
157 سعيد نصرالهي قاضي محله 401920624 محمد علی شیرازی آمار رياضي ۱ 1117221 9393867520 :تماس   تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
158 محمد آفتابي 401995082 عبداللهي آراني مصعب ابزارهاي مالي اسلامي 1221214 کانال ایتا-09125678512 تستی -تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزقم قم
159 مبينا نوروزي گورانسرابي 401995789 ساكي ولي اله اديان ايران پيش ازاسلام ۲ 1220157 9388020217 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
160 مبينا نوروزي گورانسرابي 401995789 ساكي ولي اله اديان هند۱ 1220160 9388020217 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
161 زكيه اقابالازاده بنابي 402006962 سعید نقیبی فیزیو لوزی تمرین وعملکرد ورزشی 1215514 دانشجو مهمان ترمی   کارشناسی ارشد واحدكرج واحد بناب جديد-آذربايجان شرقي آذربايجان شرقي 
162 زكيه اقابالازاده بنابي 402006962 علیرضا پازکی روش هاي پژوهش در فيزيولوژي ورزشي 1215520 ارتباط کانال تلگرام -pazoki110@ تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحد بناب جديد-آذربايجان شرقي آذربايجان شرقي 
163 زكيه اقابالازاده بنابي 402006962 کیوان احمدی دهرشید خستگي و ريكاوري 1215518 تماس با:09188725101 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحد بناب جديد-آذربايجان شرقي آذربايجان شرقي 
164 محمد اقاجاني كلامرودي 402006963 آيباغي اصفهاني سعيد اصول روش تحقيق در جهانگردي 1218766 گروه تلگرام ونماینده 09129266656 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزرودسر گيلان
165 محمد اقاجاني كلامرودي 402006963 آيباغي اصفهاني سعيد زبان انگليسي تخصصي 1218768 09189693650نماینده آقای ملایی تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزرودسر گيلان
166 محمد اقاجاني كلامرودي 402006963 دهقاندار محمد آشنايي با روشهاي آماري در تحقيقات جهانگردي 1218767 کانال ایتا انلاین -تصویری کارشناسی ارشد واحدكرج مركزرودسر گيلان
167 محمد اقاجاني كلامرودي 402006963 شيرمحمدي يزدان مديريت بازاريابي در جهانگردي 1218769 yazdan.shirmohammadi@gmail.com تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزرودسر گيلان
168 محمد اقاجاني كلامرودي 402006963 عيدي فاطمه رفتار مصرف كننده در جهانگردي 1218780 09195110556پیام درایتا  نماینده خانم سولماز خورده پز تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزرودسر گيلان
169 مژگان اكبرزاده شاد 402006966 عبداللهي آراني مصعب روش تحقيق كاربرد بسته هاي نرم افزاري 1221129 کانال ایتا-09125678512 تستی -تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحداسلام شهر تهران 
170 رضا اميري 402006976 عيدي فاطمه رفتار مصرف كننده در جهانگردي 1218780 09195110556پیام درایتا  نماینده خانم سولماز خورده پز تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
171 فينا ايراني اصل 402006981 توكلي نسرين تاريخ تمدن 1220339 tavakolinasrin47@gmail.com تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
172 فينا ايراني اصل 402006981 توكلي نسرين تاريخ تحليلي حضرت امير۱ 1220340 tavakolinasrin47@gmail.com تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
173 فينا ايراني اصل 402006981 توكلي نسرين مباني فهم ونقدالحديث 1220351 tavakolinasrin47@gmail.com تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
174 فينا ايراني اصل 402006981 ساكي ولي اله نقدادبي 1220338 9388020217 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
175 فينا ايراني اصل 402006981 ساكي ولي اله فلسفه اخلاق 1220694 9388020217 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
176 ارزو باقيان يزد 402006992 سعید نقیبی فيزيولوژي تمرين و عملكرد ورزشي 1215514 دانشجو مهمان ترمی   کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
177 ارزو باقيان يزد 402006992 علیرضا پازکی روش هاي پژوهش در فيزيولوژي ورزشي 1215520 ارتباط کانال تلگرام -pazoki110@ تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
178 ارزو باقيان يزد 402006992 کیوان احمدی دهرشید خستگي و ريكاوري 1215518 تماس با:09188725101 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
179 گلسا پوريادگاري 402007022 سعید نقیبی فيزيولوژي ورزشي در تندرستي 1215521 9126008796 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
180 گلسا پوريادگاري 402007022 علیرضا پازکی روش هاي پژوهش در فيزيولوژي ورزشي 1215520 ارتباط کانال تلگرام -pazoki110@ تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
181 الهام جمشيديان قلعه سفيدي 402007041 توكلي نسرين شناخت نهج البلاغه ۱ 1220188 tavakolinasrin47@gmail.com تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
182 الهام جمشيديان قلعه سفيدي 402007041 توكلي نسرين تاريخ تمدن 1220339 tavakolinasrin47@gmail.com تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
183 الهام جمشيديان قلعه سفيدي 402007041 توكلي نسرين تاريخ تحليلي حضرت امير۱ 1220340 tavakolinasrin47@gmail.com تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
184 الهام جمشيديان قلعه سفيدي 402007041 ساكي ولي اله نقدادبي 1220338 9388020217 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
185 الهام جمشيديان قلعه سفيدي 402007041 ساكي ولي اله فلسفه اخلاق 1220694 9388020217 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
186 زينب حاجي محمدي نجارمقدم 402007050 جوادرمضانی بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 1215513 9132501554 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
187 زينب حاجي محمدي نجارمقدم 402007050 سعید نقیبی آناتومي و فيزيولوژي انسان پيشرفته 1215512 9126008796 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
188 علي خدابخشي 402007071 عبداللهي آراني مصعب تجارت الكترونيكي ۱ 1221230 کانال ایتا-09125678512 تستی -تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
189 نسرين خليلي 402007076 جوادرمضانی بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 1215513 9132501554 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
190 نسرين خليلي 402007076 سعید نقیبی فيزيولوژي ورزشي در تندرستي 1215521 9126008796 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
191 سولماز خورده پز 402007078 عيدي فاطمه رفتار مصرف كننده در جهانگردي 1218780 09195110556پیام درایتا  نماینده خانم سولماز خورده پز تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
192 مليكا رستمي اقتداري 402007104 حمید کمرزرین آشنايي با آزمون هاي روانشناسي 1211810 hkamarzarin2002@yahoo.com تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
193 نفيسه رهبري ازاد 402007117 توكلي نسرين تاريخ تمدن 1220339 tavakolinasrin47@gmail.com تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
194 نفيسه رهبري ازاد 402007117 توكلي نسرين تاريخ تحليلي حضرت امير۲ 1220343 tavakolinasrin47@gmail.com تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
195 نفيسه رهبري ازاد 402007117 ساكي ولي اله نقدادبي 1220338 9388020217 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
196 نفيسه رهبري ازاد 402007117 ساكي ولي اله فلسفه اخلاق 1220694 9388020217 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
197 مرضيه سلطاني دزكي 402007144 برادران مراد تحليل رفتار جهانگردي و تعامل فرهنگي 1218774 سامانه lms + کانال ایتا تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزشهركرد چهارمحال وبختياري
198 مرضيه سلطاني دزكي 402007144 عيدي فاطمه رفتار مصرف كننده در جهانگردي 1218780 09195110556پیام درایتا  نماینده خانم سولماز خورده پز تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزشهركرد چهارمحال وبختياري
199 پروين سيدنا 402007153 فرهادكيانفر  روش تحقيق كمي در پژوهش هاي آموزشي 1211790 کانال  ایتا شماره:  09367972424 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدخوراسگان اصفهان 
200 حميدرضا شاه بنده دميرچي 402007160 برادران مراد تحليل رفتار جهانگردي و تعامل فرهنگي 1218774 سامانه lms + کانال ایتا تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
201 علي عبدي 402007207 سعید نقیبی فيزيولوژي تمرين و عملكرد ورزشي 1215514 دانشجو مهمان ترمی   کارشناسی ارشد واحدكرج مركزمياندواب آذربايجان غربي 
202 علي عبدي 402007207 کیوان احمدی دهرشید خستگي و ريكاوري 1215518 تماس با:09188725101 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزمياندواب آذربايجان غربي 
203 دانيال فدائي زاده 402007236 آيباغي اصفهاني سعيد اصول روش تحقيق در جهانگردي 1218766 گروه تلگرام ونماینده 09129266656 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزشاهرود سمنان
204 دانيال فدائي زاده 402007236 برادران مراد تحليل رفتار جهانگردي و تعامل فرهنگي 1218774 سامانه lms + کانال ایتا تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزشاهرود سمنان
205 دانيال فدائي زاده 402007236 دهقاندار محمد آشنايي با روشهاي آماري در تحقيقات جهانگردي 1218767 کانال ایتا انلاین -تصویری کارشناسی ارشد واحدكرج مركزشاهرود سمنان
206 مبينا قزاقي 402007261 علیرضا پازکی روش هاي پژوهش در فيزيولوژي ورزشي 1215585 ارتباط کانال تلگرام -pazoki110@ تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
207 مبينا قزاقي 402007261 فاطمه احمدی اصول و ارزيابي تغذيه 1215584 تماس با:09188129733 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
208 محدثه مرشدزاده راوري 402007308 سعید نقیبی فيزيولوژي ورزشي در تندرستي 1215521 9126008796 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدراور كرمان
209 محدثه مرشدزاده راوري 402007308 علیرضا پازکی روش هاي پژوهش در فيزيولوژي ورزشي 1215520 ارتباط کانال تلگرام -pazoki110@ تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدراور كرمان
210 انور ملائي 402007316 آيباغي اصفهاني سعيد اصول روش تحقيق در جهانگردي 1218766 گروه تلگرام ونماینده 09129266656 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزسنندج كردستان
211 انور ملائي 402007316 آيباغي اصفهاني سعيد زبان انگليسي تخصصي 1218768 09189693650نماینده آقای ملایی تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزسنندج كردستان
212 انور ملائي 402007316 برادران مراد تحليل رفتار جهانگردي و تعامل فرهنگي 1218774 سامانه lms + کانال ایتا تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزسنندج كردستان
213 رسول مولابيكي 402007325 عبداللهي آراني مصعب روش تحقيق كاربرد بسته هاي نرم افزاري 1221129 کانال ایتا-09125678512 تستی -تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
214 صفيه مير 402007333 سعید نقیبی فيزيولوژي ورزشي در تندرستي 1215521 9126008796 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
215 صفيه مير 402007333 علیرضا پازکی روش هاي پژوهش در فيزيولوژي ورزشي 1215520 ارتباط کانال تلگرام -pazoki110@ تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
216 سميه نوري شاد 402007356 زهرا رستمی شیمی محاسباتی 1114244 هماهنگ با استاد تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
217 وحيد بهرادنژاد 402093979 جعفري صيادي محمد حسن اقيانوس شناسي 1411651 9124774622 تشریحی کارشناسی واحدكرج مركزكرمانشاه كرمانشاه
218 وحيد بهرادنژاد 402093979 سادات اسيلان كمال بهداشت و بيماريهاي آبزيان 1411382 9127164062 تستی -تشریحی کارشناسی واحدكرج مركزكرمانشاه كرمانشاه
219 وحيد بهرادنژاد 402093979 سادات اسيلان كمال شناسايي ابزار و ادوات صيد 1411643 9127164062 تستی -تشریحی کارشناسی واحدكرج مركزكرمانشاه كرمانشاه
220 وحيد بهرادنژاد 402093979 سرآباداني تفرش راضيه هيدروبيولوژي عمومي 1411642 شماره تماس:09122966029 تستی کارشناسی واحدكرج مركزكرمانشاه كرمانشاه
221 وحيد بهرادنژاد 402093979 سرآباداني تفرش راضيه آزمايش هاي منابع طبيعي 1411693 شماره تماس:09122966029 تستی کارشناسی واحدكرج مركزكرمانشاه كرمانشاه
222 مليكا خدابخشي 402094313 افتخاري الهام بوم شناسي ايران 1242044 9122193054 تستی و تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
223 رومينا خليل زاده 402094355 منجزي رضا تاريخ و مباني نظري مرمت 1815015 9124053917: شماره  تماس تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
224 زهرا رنجبرزرنق 402094555 افتخاري الهام بوم شناسي ايران 1242044 9122193054 تستی و تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
225 شهرام شايان مهر 402094732 نازلی بشارتی مبانی جبر 1111673 besharati_pnu@yahoo.com تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
226 درسا هماي 402095781 افتخاري الهام بوم شناسي ايران 1242044 9122193054 تستی و تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
227 ساغر همداني 402095786 افتخاري الهام بوم شناسي ايران 1242044 9122193054 تستی و تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
228 مريم اجابتي تيزخراب 856114867 سید حسین گنجی پور فیزیک 1113109 شماره ایتا-09173447691 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
229 مينا خان محمدي 890031830 حنانه محمد حسینی  فیزیک حالت جامد2 1113026 09127680943فقط پیام در تلگرام تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
230 ساناز سليماني 917748714 حميد يزداني طرح اقتصاد كارخانه (لینک با کد 1317191) 1317166 9213264196 تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
231 داود عباسي 917756858 سميه محمديان گزاز تكنولوژي كامپوزيتها 1317158 دانشجو مهمان ترمی   کارشناسی واحدكرج مركز تهران شمال تهران 
232 داود عباسي 917756858 مونا طاهري اقتصاد طرح مهندسي 1317148 دانشجو مهمان ترمی   کارشناسی واحدكرج مركز تهران شمال تهران 
233 فاطمه كمال زاده 923816369 مردوخپور ايرين فناوري اطلاعات (براي مديران ) 1511012 a.mardokhpour@gmail.com تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
234 مرجان ناصرزارع 923819706 قاسمي نژاد رائيني پونه اندازه گيري الكتريكي 1319012 هماهنگ با استاد تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
235 حامد رحيمي 923992762 حسيني سيده مطهره تحولات سياسي واجتماعي ايران از۱۳۲۰تا۱۳۵۷ 1231004 9127149137 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
236 حامد رحيمي 923992762 حسيني سيده مطهره فن ديپلماسي وآداب كنسولي 1231017 9127149137 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
237 مريم غلامي 935282468 عطیه جاوری نجات غريق 1215263 9132208507 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
238 مريم غلامي 935282468 عطیه جاوری نجات غريق 1215283 9132208507 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
239 مريم غلامي 935282468 فرخ کیا بهداشت ورزش 1215260 9122942095 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
240 مريم غلامي 935282468 فرخ کیا تكنيكهاي آزمايشگاهي در علوم ورزشي 1215286 9122942095 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
241 مريم غلامي 935282468 فرخ کیا تمرين درماني 1215424 9122942095 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
242 مريم غلامي 935282468 فرخ کیا متون زبان خارجه در علوم ورزشي 1215433 9122942095 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
243 محدثه ابراهيمي 949632677 امانتي كاشاني رضوانه مباني بينائي كامپيوتر 1322042 ارتباط در تلگرام تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
244 مرتضي اميني 949632912 سید حسین گنجی پور فیزیک جدید1 1113008 شماره ایتا-09173447691 تستی-تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
245 عليرضا جهانگيري 949633258 سمانه ناصري حقوق مدني 1اشخاص وحمايت ازمحجورين(واحدطالقان) 1223023 9366942885 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
246 رايحه دليخون 949633515 سرآباداني تفرش راضيه مكانيك سيالات 1414014 شماره تماس:09122966029 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
247 فرشته اماني 949682729 زهرا رستمی مبانی شیمی کوانتومی 1114027 هماهنگ با استاد تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
248 شيوا نعمتي 949684239 عباس ملکی شیمی تجزیه2 1114023 9188156970 تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
249 ندا احمدي چماچائي 949749655 اسدي اشرف تكنيكهاي برنامه ريزي ناحيه اي 1216445 9171434996 تستی کارشناسی واحدكرج واحدملارد تهران 
250 ندا احمدي چماچائي 949749655 اسدي اشرف جغرافياي شهرهاي كوچك و مياني 1216452 9171434996 تستی کارشناسی واحدكرج واحدملارد تهران 
251 ندا احمدي چماچائي 949749655 غيرتي آراني ليلا كاربرد آمار و احتمالات در برنامه ريزي شهري 1216438 9198160767 تستی کارشناسی واحدكرج واحدملارد تهران 
252 رضا اسدالهي 950186036 ميرزانيا پريسا مقدمه اي بر مهندسي هوا فضا 1315058 9106763054 تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
253 فرشته تاج الديني 950186326 خادمه مولوي فاطمه مهندسي پليمريزاسيون 1317265 @F_molavii تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
254 زهرا آشوري فر 963908403         اميرحسين شریف مقدم بررسي طراحي سيستم هاي الكترونيكی 1319099 دانشجو مهمان ترمی   کارشناسی واحدكرج مركز تهران شمال تهران 
255 حسن دين محمدي 963974751 عبداللهي آراني مصعب اقتصاد مالي ( آموزش محور) 1221273 کانال ایتا-09125678512 تستی -تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
256 ميلاد سيدي 970085790 بهرامي علي استانداردهاي مديريت پروژه 1312001 9190321037 تستی  کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
257 بيتا عزيزي انيلو 970086023 بهمني احسان سينتيك و طرح رآكتور 1317103 9385049570 تشریحی کارشناسی واحدكرج مركز تهران شمال تهران 
258 بيتا عزيزي انيلو 970086023 سمیه محمديان گزاز مهندسي كامپوزيت 1317260     کارشناسی واحدكرج مركز تهران شمال تهران 
259 ميثم مقدم 970086520 خادمه مولوي فاطمه مهندسي الاستومر 1317155 @F_molavii تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
260 ميثم مقدم 970086520 روحاني محمدرضا مهندسي كامپوزيت 1317260 هماهنگ با استاد تستی-تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
261 ميثم مقدم 970086520 صحرائيان راضي مهندسي الياف 1317232 9123806584 تستی -تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
262 هلن علي يزدي 970224643 شهره حسن پور کانه نگاری 1116334 9125503153 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
263 سجاد ناصري 970224715 فروتن حامد شناسايي پليمرها 1317233 تماس: 9128504230 تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
264 پوريا فقيري غيبقلي 980056588 توكلي نسرين تاريخ فقه و اجتهاد مكتب تشيع 1220968 tavakolinasrin47@gmail.com تستی کارشناسی واحدگرمدره واحدگرمدره البرز
265 پوريا فقيري غيبقلي 980056588 ساكي ولي اله مبادي خصوصي فقه 1220957 9388020217 تستی کارشناسی واحدگرمدره واحدگرمدره البرز
266 حجت اله مرزاني 980056619 ساكي ولي اله آيات الاحكام ۲ 1220051 9388020217 تستی کارشناسی واحدگرمدره واحدگرمدره البرز
267 حجت اله مرزاني 980056619 ساكي ولي اله مبادي خصوصي فقه 1220957 9388020217 تستی کارشناسی واحدگرمدره واحدگرمدره البرز
268 فاطمه احمديان شيجاني 980099274 عباس خوشحال فناوري جوهرهاي چاپ 1317247 دانشجو مهمان ترمی   کارشناسی واحدكرج مركز تهران شمال تهران 
269 ارمغان بهرامي 980099464 بهمني احسان سينتيك و طرح رآكتور 1317103 9385049570 تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
270 ارمغان بهرامي 980099464 خادمه مولوي فاطمه مهندسي الاستومر 1317155 @F_molavii تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
271 ارمغان بهرامي 980099464 صحرائيان راضي مهندسي الياف 1317232 9123806584 تستی-تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
272 زينب جباري 980099566 اسدي اشرف روابط متقابل شهر و روستا 1216419 9171434996 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
273 زينب جباري 980099566 اسدي اشرف مديريت روستايي 1216427 9171434996 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
274 زينب جباري 980099566 افتخاري الهام مخاطرات نواحي روستايي 1216773 9122193054 تستی و تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
275 زينب جباري 980099566 افتخاري الهام كارآفريني روستايي 1216878 9122193054 تستی و تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
276 شكيبا محمدبيگي 980100525 شهره حسن پور کانه نگاری 1116334 9125503153 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
277 عليرضا هاشمي قراحاجلوئي 980100812 منصوري فر سيروس سياست كشاورزي 1413037 پیام  در ایتا 09122504025 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
278 عليرضا خدري 980165109 توكلي نسرين تاريخ فقه و اجتهاد مكتب تشيع 1220968 tavakolinasrin47@gmail.com تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
279 عليرضا خدري 980165109 ساكي ولي اله مبادي خصوصي فقه 1220957 9388020217 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
280 ابوذر ميردريكوند 980175427 حسین پورسلطانی مديريت رسانه و تبليغات بازرگاني 1215216 9123713732 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
281 فهيمه علي بخشي 980185809 مریم شیروانی نظریه مجموع فازی 1111391 شماره ایتا-09359386750 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
282 افشين احساني مقدم 980219210 سعید نقیبی فيزيولوژي فعاليت بدني كودكان و نوجوانان 1215418 9126008796 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزمشهد خراسان رضوي 
283 ابراهيم احمدي سياه بومي 980219218 فرخ کیا استرس محيطي در فيزيولوژي فعاليت بدني 1215422 9122942095 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
284 ابراهيم احمدي سياه بومي 980219218 فرخ کیا فعاليت بدني و پيشگيري از بيماريهاي مزمن و ناتواني ها          1215423 9122942095 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
285 مريم تحويلدار 980219337 سعید نقیبی متابوليسم فعاليت ورزشي و تمرين 1215325 9126008796 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
286 مريم تحويلدار 980219337 علیرضا پازکی آمار زيستي ويژه فعاليت ورزشي 1215288 ارتباط  کانال تلگرام -pazoki110@ تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
287 مريم تحويلدار 980219337 محمد شریعت زاده برنامه ريزي پيشرفته ويژه قدرت و استقامت 1215329 تماس:09122914857 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
288 مريم ناظريان 980219858 ابوالحسني رنجبر احمد مديريت تغيير 1218814 9122216515 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
289 هانيه مؤذني 980231452 توكلي نسرين تاريخ فقه و اجتهاد اهل سنت 1220962 tavakolinasrin47@gmail.com تستی کارشناسی واحدگرمدره واحدگرمدره البرز
290 هانيه مؤذني 980231452 ساكي ولي اله آيات الاحكام ۲ 1220051 9388020217 تستی کارشناسی واحدگرمدره واحدگرمدره البرز
291 شقايق افقي 990067366 ميرزانيا پريسا طراحي هواپيما ۱ 1315170 9106763054 تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
292 مريم اقنوم 990067381 محمد علی شیرازی روشهای چند متغیره پیوسته 2 1117179 9393867520 :تماس   تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
293 مريم اقنوم 990067381 محمد علی شیرازی آشنايي با نظريه اطلاع 1117209 9393867520 :تماس   تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
294 مريم اقنوم 990067381 محمد علی شیرازی احتمال و آمار فازي 1117225 9393867520 :تماس   تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
295 سارا جعفري 990067625 منجزي رضا شناخت بناهاي تاريخي ايران دوران اسلامي 1815021 9124053917: شماره  تماس تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
296 سارا جعفري 990067625 منجزي رضا فن شناسي و آسيب شناسي بناهاي تاريخي 1815033 9124053917: شماره  تماس تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
297 شكوه شهزاد 990068060 ميرزانيا پريسا طراحي هواپيما ۱ 1315170 9106763054 تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
298 مهرناز نجف پورشهني 990068644 قنبر پورآزاده ماشين آلات ساخت 1312009 دانشجو مهمان ترمی   کارشناسی واحدكرج مركز تهران شمال تهران 
299 حسين نجفي 990068647 جعفري صيادي محمد حسن اقتصاد محيط زيست 1415061 9124774622 تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
300 محمدحسن وفادار 990068715 صحرائيان راضي مهندسي الياف 1317232 9123806584 تستی-تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
301 محمدحسن وفادار 990068715 فروتن حامد شناسايي پليمرها 1317233 تماس: 9128504230 تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
302 زهرا ثابتي 990154933 ساكي ولي اله نقدادبي 1220338 9388020217 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
303 زهرا ثابتي 990154933 ساكي ولي اله حقوق و علوم سياسي 1220695 9388020217 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
304 رضا زهره وند 990170666 ميرزانيا پريسا مقدمه اي بر مهندسي هوا فضا 1315058 9106763054 تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
305 حسين شيخ سلطاني 990170715 رحيمي ليلا منطق تصديق 1220990 9122654921 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
306 حسين مرواني 990170906 اسدي اشرف هيدروكليماتولوژي 1216473 9171434996 تستی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
307 حسين مرواني 990170906 افتخاري الهام ميكرو كليماتولوژي 1216476 9122193054 تستی و تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
308 حسين مرواني 990170906 افتخاري الهام آب و هواي كره زمين 1216484 9122193054 تستی و تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
309 حسين مرواني 990170906 افتخاري الهام اقليم شناسي آماري 1216486 9122193054 تستی و تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
310 حسين مرواني 990170906 جلاليان سيد اسحاق روش تحقيق در آب و هوا شناسي 1216760 9120572840 تشریحی کارشناسی واحدكرج واحدكرج البرز
311 حسين شهسواري دشيري 990187159 عزيزي فاطمه مكانيك آماري پيشرفته ۲ 1113189 هماهنگ بااستاد تشریحی کارشناسی ارشد واحدگرمدره واحدگرمدره البرز
312 حميدرضا حاجب نژاد 990190812 حسین پورسلطانی سمينار در بازاريابي ورزشي 1215396 9123713732 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزبندرعباس هرمزگان
313 حميدرضا حاجب نژاد 990190812 حسین پورسلطانی نقش حمايت كنندگان و شركا در بازاريابي 1215398 9123713732 تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج مركزبندرعباس هرمزگان
314 رويا حسني 990190822 فرخ کیا استرس محيطي در فيزيولوژي فعاليت بدني 1215422 9122942095 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركز تهران شمال تهران 
315 رويا حسني 990190822 فرخ کیا فعاليت بدني و پيشگيري از بيماريهاي مزمن و ناتواني ها 1215423 9122942095 تستی کارشناسی ارشد واحدكرج مركز تهران شمال تهران 
316 محمد فراهاني بقا 990191138 ياوري غلام رضا كاربرد روشهاي آماري در اقتصاد كشاورزي 1413017 پیام در پیام رسان ایتا  09121022493 تستی -تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز
317 حسين كربلايي حسنخاني 990191196 عبداللهي آراني مصعب سيستمهاي ديناميكي ۲ 1221323 کانال ایتا-09125678512 تستی -تشریحی کارشناسی ارشد واحدكرج واحدكرج البرز