اطلاعیه کلاسها جبرانی وکنسل شده

اطلاعیه کلاسها جبرانی وکنسل شده

یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۸ بازدیدها : 2496

1-کلیه کلاسهای استاد شهرام آجرلو مورخ 15بهمن ماه کنسل می باشد 

2-قابل توجه دانشجویان عزیز کلاس درس خانم طهرانی مورخ 18بهمن ماه کنسل وجبرانی متعاقبا اعلام می گردد. 

3-قابل توجه دانشجویان عزیز کلیه دروس دکتر کیانفر مورخ 8و9 اسفند ماه کنسل می باشد وکلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد .

4-کلیه کلاسهای خانم دکتر کریمیان در هفته جاری کنسل می باشد 

5-کلیه کلاسهای روز پنج شنبه مورخ 1402/12/10 خانم مرضیه قائدي به صورت کلاس جبرانی در تاریخ دوشنبه 1402/12/14 در همان ساعات برگزار خواهد شد. 

6-کلاس صنعت گردشگری استاد حاجی پور شوشتری مورخ 13اسفند ماه کنسل وجبرانی مورخ 20اسفند برگزار می گردد.

7-کلاس جبرانی  ترجمه متون ادبی و ترجمه متون مطبوعاتی با استاد مهتاب رجبی  مورخ 13اسفند ماه برگزار می گردد.

8-کلیه کلاسهای استاد اسمعیل پور مورخ 13اسفند ماه کنسل وجبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

9-کلاس جبرانی استاد سبزه پرور درس ایمنی 1215470و استعداد یابی 1215480روز دوشنبه مورخ 21اسفند ماه برگزار می گردد.

10-کلاس جبرانی درس مبانی هندسه با استاد قائدی روز جمعه مورخ 18اسفند ماه ساعت 17/30برگزار می گردد .

11-کلیه کلاسهای استاد کریمیان مورخ 14و15اسفند ماه کنسل و جبرانی متعاقبا اعلام می گردد .

12-قابل توجه دانشجویان عزیز دروس استاد سید علی حسینی در سامانه اعلام شده لطفا به دروس خود مراجعه نمایید .

13-درس جبرانی مسائل جوانان با استاد مرضیه محمودی مورخ 15اسفند ماه برگزار می گردد.

14-کلاس جبرانی درس فناوری یادگیری با استاد مراد صحرایی مورخ 24اسفند ماه ساعت 14تا17/15برگزار می گردد.

15-کلاس جبرانی درس روش تحقیق استاد تکلو مورخ 22اسفند ماه ساعت 8صبح برگزار می گردد. 

16-کلاس درس خط مشی گذاری در جهانگردی با استاد  قلیزاده پویا مورخ 17اسفند ماه کنسل وجبرانی متعاقبا اعلام می گردد. 

17-کلاس جبرانی اصول حسابرسی 2و درس بهایابی 1-با استاد داور محمدی مورخ 19 اسفند ماه برگزارمی گردد .

18-کلیه کلاسهای(محیط ملی وبین اللملی ومدیریت سرمایه گذاری ) خانم دکتر پاسبان مورخ 17اسفند ماه کنسل وجبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

19--قابل توجه دانشجویان عزیز کلیه کلاسهای استاد بساوند مورخ 19اسفند ماه کنسل و  کلاس جبرانی آن متعاقبا اعلام می گردد. 

19-کلاس جبرانی استاد  میناربیعی درس کارآفرینی گروه 82مورخ 20اسفند ماه ساعت 12/15تا 13/45برگزار می گردد .

20-کلاسهای جبرانی استاد یزدان شیرمحمدی  در سامانه ثبت شده جهت اطلاع لطفا به دروس خود مراجعه نمایید .

21-کلاس جبرانی درس کلیات مبانی علم تاریخ با استاد مهری ادریسی مورخ 22اسفند ماه ساعت 9/45برگزار می گردد .

22-کلیه کلاسهای خانم دکتر عابداف روز یکشنبه مورخ 20اسفند ماه کنسل وجبرانی متعاقبا اعلام می گردد. 

23-کلاس جبرانی درس روش شناسی با استاد ایباغی مورخ 20اسفند ماه ساعت 12/30برگزار می گردد. 

24-کلاس زبان تخصصی 1با استاد اسکندری مورخ 20اسفند ماه کنسل وجبرانی متاقبا اعلام می گردد. 

25-کلاس جبرانی درس حسابداری موارد خاص و درس مدیریت سرمایه گذاری با استاد قمی مورخ 22 اسفند ماه برگزار می گردد. 

26-کلاس جبرانی درس ترجمه دیداری و شنیداری روز دوشنبه مورخ 21اسفند ماه ساعت 14 برگزار می گردد. 

27-کلاس شیمی صنعتی 1و شیمی صنعتی 2با استاد احسان بهمنی مورخ 21اسفند ماه کنسل وجبرانی آن مورخ 22اسفند برگزار می گردد. 

28-کلیه کلاسهای استاد عمران نوری مورخ 21اسفند ماه کنسل وجبرانی آن مورخ 18و 25فروردین ماه برگزار می گردد. 

29-کلاس جبرانی درس بازار یابی سرمایه ابزار وتامین اسلامی با استاد فریبا جابری مورخ 23اسفند ماه ساعت 19:15برگزار می گردد. 

30-کلاس جبرانی درس آشنایی با کتابخانه با استاد علی بیرانوند مورخ 26اسفند ماه ساعت 8صبح برگزار می گردد. 

31-کلیه کلاسهای استاد فرهاد کیانفر مورخ 23اسفند ماه کنسل و کلاس جبرانی متعاقبا برگزار می گردد. 

32-قابل توجه دانشجویان کلیه کلاسهای استاد حسینی نهاد مورخ 23اسفند ماه کنسل وجبرانی متعاقبا اعلام می گردد. 

33-قابل توجه دانشجویان کلیه کلاسهای استاد رضوانی  مورخ 23اسفند ماه کنسل وجبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

36-کلاسهای جبرانی دکتر دیانت (نظریات جدید در علم سیاست -کاربرد نظریات سیاسی )مورخ 8و22اردیبهشت ماه برگزار می گردد .

37-کلیه کلاسهای استاد الهام افتخاری روز شنبه مورخ 8اردیبهشت ماه کنسل وکلاس جبرانی مورخ 13اردیبهشت ماه برگزار می گردد. 

38-کلاس جبرانی درس استراتژیهای بازرگانی بین الملل با استاد روح اله حسینی مورخ 4اردیبهشت ماه ساعت 17-20:30برگزار می گردد. 

39-کلاس جبرانی درس ریاضی با استاد شیروانی روز شنبه مورخ 8اردبیهشت ماه ساعت 9:45تا11:15برگزار می گردد. 

40-کلاس جبرانی  درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری با کد 1115209  با استاد خداوردی در تاریخ 1403/02/05 ساعت 15:45 لغایت 19:00 برگزار می گردد. .

41-کلاس جبرانی درس آزمایشگاه کنترل خطی با استاد پونه قاسمی نژاد مورخ 8اردیبهشت ماه ساعت 9:45برگزار می گردد .

42-کلاس جبرانی درس محاسبات مهندسی پالایش با استاد راحیل موسوی مورخ 10اردیبهشت ماه ساعت 17:30تا 19 برگزار می گردد. 

43-کلاس های جبرانی درس آموزش مهارتهای حرفه ایی با استاد علی اکبر حیدری مورخ 10و17و24اردیبهشت ماه ساعت 15/45تا 1715برگزار می گردد. 

43-کلاس جبرانی درس روانشناسی سازمانی با استاد زمانلو مورخ 6اردیبهشت ماه ساعت 9/45تا 11/15برگزار می گردد. 

44-ازمون میان ترم درس         استاد وزیری مورخ 23اردیبهشت ماه ساعت 18تا 19برگزار می گردد. 

45-کلاس های جبرانی درس آموزش مهارتهای حرفه ایی با استاد علی اکبر حیدری مورخ 10و17و24اردیبهشت ماه ساعت 15/45تا 1715برگزار می گردد. 

46-کلاس جبرانی آسیب شناسی روانی با استاد طهرانی زاده مورخ 7اردیبهشت ماه ساعت 9/45-11/15برگزار می گردد. 

47-کلاس جبرانی درس مدیریت مالی استاد کامران مانی روزهای چهارشنبه مورخ 2و12و19 اردیبهشت ماه  برگزار می گردد. 

48-کلاس جبرانی درس مدیریت دولتی  با استاد حمید رضا احمدی مورخ 6اردیبهشت ماه ساعت 9/45-11/15 برگزار می گردد. 

49-ازمون میان ترم درس فرایند سیستم های اطلاعات بیمارستانی با استاد وزیری مورخ 23اردیبهشت ماه ساعت 18تا 19برگزار می گردد. 

50-ازمون میان ترم درس مهارتهای زندگی با استاد کلانی موخ 25اردیبهشت ماه برگزار می گردد. 

51-کلیه کلاسهای استاد یاوری مورخ 4اردیبهشت ماه کنسل می باشد وجبرانی متعاقبا اعلام می گردد. 

52-کلاس جبرانی درس آشنایی با کتابخانه با استاد بیرانوند مورخ 10اردیبهشت ماه ساعت 14برگزار می گردد .

53-کلاس جبرانی درس تربیت رسانه با استاد بیرانوند مورخ 11اردیبهشت ماه ساعت 8برگزار می گردد .

55-کلیه کلاسهای جبرانی  استاد حسن زاده روز پنج شنبه و جمعه 6و7اردیبهشت ماه برگزار می گردد. 

56-کلاس جبرانی و امتحان میان ترم درس  بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی ۱۲۱۸۴۹۳ رو دوشنبه  مورخ ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۵:۴۵ با استاد مسعودی برگزار می گردد. 

57-کلاس جبرانی و امتحان میان ترم  درس مدیریت کارخانه ۱۲۱۸۰۸۳ روز دوشنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۷:۳۰با استاد مسعودی برگزار می گردد. 

58- کلاس جبرانی و امتحان میان ترم درس مدیریت کیفیت ۱۲۱۸۷۵۴  روز شنبه مورخ ۱۵ اردیبهشت ساعت ۱۷با استاد مسعودی برگزار می گردد. 

59- کلاس جبرانی و امتحان میان ترم درس مدیریت عملیات خدمات ۱۲۱۸۵۰۸ روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۴با استاد مسعودی برگزار می گردد. 

60-کلاس جبرانی جبر خطی عددی با استاد شیروانی مورخ8اردیبهشت ماه ساعت 9/45تا 11/15  برگزار می گردد. 

61-کلیه کلاسهای استاد نیک منش مورخ 6اردیبهشت ماه کنسل وجبرانی مورخ 11اردیبهشت ماه روز سه شنبه برگزار می گردد. 

62-امتحان ميان ترم درس روان شناسي اجتماعي (1211619) 22 ارديبهشت ساعت 14 تا  15.30و امتحان میان ترم روان شناسي شخصيت (1211620) 22 ارديبهشت  15.45 تا 17.15 وامتحان میان ترم  روان شناسي يادگيري (1211629) 24 ارديبهشت ساعت 14 تا 15.30 برگزار مي شود،

63-کلیه کلاسهای جبرانی استاد ساکی در سامانه ثبت شد لطفا به دروس خود مراجعه نمایید .

64-کلاس جبرانی درس آموزش مهارتهای حرفه ایی با استاد اثنی عشری مورخ 1403/2/10ساعت 17/30برگزار می گردد .

65-کلاس جبرانی درس روش ها وفنون مشاوره با استاد کلهر مورخ 1403/2/16ساعت 15/45برگزار می گردد. 

66-کلاس جبرانی درس حفاظت وایمنی در آزمایشگاه مورخ 1403/2/10ساعت 8صبح برگزار می گردد. 

67-کلیه کلاسهای جبرانی استاد ادریسی در سامانه ثبت شد لطفا به دروس خود مراجعه نمایید .

68-کلاس جبرانی درس طراحی کسب وکار با استاد خادمی مورخ 1403/2/13ساعت 12/15 ودرس خرده فروشی ساعت 14برگزار می گردد. 

69-کلاس جبرانی درس مدیریت رفتار سازمانی با استاد خادمی مورخ 1403/2/27 ساعت 12/15برگزار می گردد. 

70-کلیه دروس جبرانی وازمون میان ترم استاد فاخری در مورخ مورخ 12و19اردیبهشت ماه ثبت شده است لطفا به دروس خود مراجعه نمایید 

71-کلاس مهندسی پی استاد ولی زاده مورخ 9اردیبهشت ماه کنسل وکلاس جبرانی مورخ 10اردیبهشت ماه ساعت 12/15برگزار می گردد. 

72-کلاس جبرانی  درس ارزیابی طرح های توسعه در جهانگردی با استاد شیر محمدی مورخ 1403/2/13ساعت 15/45برگزار می گردد. 

73-کلاس جبرانی درس الکترونیک آنالوگ با استاد قاسمی مورخ 1403/2/16ساعت 19/15برگزار می گردد. 

74-کلاس جبرانی درس فیزیک پزشکی با استاد مولایی مورخ 1403/2/9ساعت 19/15برگزار می گردد. 

75-کلاس جبرانی درس ترجمه شفاهی با استاد وفایی کیا مورخ 1403/2/10ساعت 9/45برگزار می گردد. 

76-کلاس جبرانی درس مبانی زبانشناسی با استاد سمیعی مورخ 12و19اردیبهشت ماه ساعت 9/45تا 13/45برگزار می گردد. 

77-کلاس جبرانی درس زبانشناسی کاربردی با استاد سمیعی مورخ 12اردیبهشت ماه ساعت 17/30تا 19برگزار می گردد. 

78-کلاس حقوق تجارت با استاد سمیعی مورخ 11اردیبهشت کنسل و کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد .

79-کلاس تئوری تصمیم گیری با استاد دهقاندار مورخ 1403/2/11کنسل و جبرانی مورخ 1402/2/12ساعت 17/30برگزار می گردد. 

80-کلاس جبرانی درس روانشناسی سازمانی  با استاد زمانلو مورخ 14اردیبهشت ماه ساعت 17/30برگزار می گردد. 

81-کلاس جبرانی درس روش شناسی با استاد ایباغی مورخ 13اردیبهشت ماه ساعت 8تا 11/15برگزار می گردد. 

82-کلاس جبرانی درس روانشناسی سازمانی با استاد افشار مورخ 16اردبیهشت ماه ساعت 15/45 برگزار می گردد. 

83-کلاس جبرانی درس تبلیغات برند با استاد علیزاده مورخ 12اردیبهشت ماه ساعت 15/45تا19برگزار می گردد. 

84-کلاس جبرانی درس سامانه اطلاعاتی با استاد حاجی پور مورخ 25و 23اردیبهشت ساعت 15/45تا 19برگزار می گردد. 

85-کلاس جبرانی درس مدار منطقی با استاد نخعی مورخ 16تا 23اردیبهشت ماه ساعت 15/45تا 1715برگزار می گردد. 

86-کلاس جبرانی درس  آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری با کد 1115209 با استاد خدا وردی در تاریخ 1403/02/12 (ساعت 15:45 لغایت 19:00 برگزار می گردد. 

87-کلاس مبانی مدیریت دولتی با استاد احمدی درینی مورخ 13اردیبهشت ماه از ساعت 8به ساعت 9/45موکول شد .

88-کلاس جبرانی درس مالیه بین الملل مورخ 13و 14اردیبهشت ماه ساعت 8تا 11/15 برگزار می گردد.

89-کلیه کلاسهای خانم طهرانی از که روز چهارشنبه مورخ 12اردیبهشت ماه بود به تاریخ 15اردیبهشت موکول شد 

90-کلاس جبرانی درس اصول 2با استاد داور محمدی مورخ 18اردیبهشت ماه ساعت 15/45تا 17/15برگزار می گردد. 

91-کلاس جبرانی درس زمین شناسی ایران با استاد حسن پور  مورخ 22اردیبهشت ماه ساعت 11/30تا 13برگزار می گردد. 

92-کلاس جبرانی درس زمین شناسی تاریخی  با استاد حسن پور  مورخ 23اردیبهشت ماه ساعت 9/45تا 11/15برگزار می گردد. 

93-کلاس جبرانی درس مهندسی پی با استاد ولی زاده   مورخ 17اردیبهشت ماه ساعت 12/15تا 13/45برگزار می گردد. 

94-کلاس جبرانی درس مدیریت بازار یابی جهانگردی با استاد شیر محمدی   مورخ 20اردیبهشت ماه ساعت 15/45تا 19برگزار می گردد. 

95-کلاس جبرانی درس بهره وری وتجزیه وتحلیل با استاد علیزاده مورخ 18و 26اردیبهشت ماه ساعت 8تا 9/30برگزار می گردد. 

96-کلاس جبرانی درس فیزیک پزشکی  با استاد مولایی  مورخ 17اردیبهشت ماه ساعت 19/15تا 20/45برگزار می گردد. 

97-کلاس جبرانی درس ورزش 1گروه 72با استاد مشایخی مورخ 19اردیبهشت ماه ساعت 19/15تا 20/45برگزار می گرددو ومورخ 20اردیبهشت ماه ساعت 19/15برگزار می گردد .

98-کلاس جبرانی درس  متون نظم 4 با استاد رضایی  مورخ 18اردیبهشت ماه ساعت 9/45تا 11/15برگزار می گردد. 

99-کلاس جبرانی درس مدیریت منابع انسانی با استاد اثنی عشری مورخ 18اردیبهشت ماه ساعت 15/45تا 17/15برگزار می گردد. 

100-کلاس جبرانی درس ماشین الات  با استاد فردی مورخ 19و24اردیبهشت ماه ساعت 15/45تا 17/15برگزار می گردد. 

101--کلاس جبرانی درس مهندسی ترافیک  با استاد فردی مورخ 19و24اردیبهشت ماه ساعت 17/30-19برگزار می گردد. 

102-کلاس نرم افزار کاربردی با استاد دره شیری مورخ 19اردیبهشت ماه کنسل وجبرانی متعاقبا اعلام می گردد. 

103-کلاس جبرانی درس کارافرینی آموزشی با استاد بیرانوند مورخ 25اردیبهشت ماه ساعت 14تا 15/30برگزار می گردد .

104-کلاس جبرانی درس مدیریت بازار یابی در جهانگردی  با استاد شیر محمدی  مورخ 20اردیبهشت ماه ساعت 19/15تا 20/45برگزار می گردد .

105-کلاس جبرانی درس کارگاه برنامه نویسی پیشرفته  با استاد قاسمی مورخ 21اردیبهشت ماه ساعت 9تا 12برگزار می گردد .

106-

106-برنامه میان ترم دروس مربوط به خانم دکتر تکلو                سه شنبه 25 اردیبهشت 1403

خواندن انگلیسی پیشرفته 1212421 ساعت 9-8 صبح

اصول و روش تدریس 1212454 ساعت 10-9 صبح

آزمون سازی 1212460 ساعت 11-10 صبح

اصول و روش تحقیق   1212455 ساعت 12-11

پژوهش در مطالعات ترجمه 1212463 ساعت 15-14

مکاتبات انگلیسی 1212430 ساعت 16-15

ترجمه متون علوم انسانی از انگلیسی 1212443 ساعت 17-16

نگارش انگلیسی پیشرفته 1212424 ساعت 18-

107-کلاس جبرانی درس خستگی وریکاوری با استاد کیوان  احمدی مورخ 23و 26اردیبهشت ماه ساعت 8تا 11/15برگزار می گردد.-

108-کلاس جبرانی درس مدیریت بازار یابی با استاد شیر محمدی مورخ 24اردیبهشت ماه ساعت 15/45تا 17/15برگزار می گردد .

109-کلاس جبرانی درس مدیریت استراتژیک با استاد شیر محمدی مورخ 24اردیبهشت ماه ساعت 17/30تا 20/45برگزار می گردد .

110-کلاس جبرانی درس نقد ادبی  با استاد پژمان فر  مورخ 23اردیبهشت ماه ساعت 9/45تا 11/15رگزار می گردد .

111-کلاس جبرانی درس میکروبیولوژی با استاد غیرتی مورخ 23اردیبهشت ماه ساعت 8-9/30برگزار می گردد .

112-کلاس جبرانی درس مدیریت ارتباطات با سازمان ها  با استاد حسینی  مورخ 24اردیبهشت ماه ساعت 14-15/30برگزار می گردد .

113-کلیه کلاسهای جبرانی استاد کیانفر روز چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 26و27اردیبهشت ماه برگزار می گردد .

114-کلاس جبرانی درس زمین شناسی فیزیکی  با استاد حسن پور   مورخ 24اردیبهشت ماه ساعت 11/30تا 13برگزار می گردد .

115-کلیه کلاسهای جبرانی استاد اسماعیلی  روز های دوشنبه وسه شنبه وچهارشنبه مورخ24و25و26ردیبهشت ماه برگزار می گردد .

116-کلاس جبرانی درس مبانی جامعه شناسی وکاربرد جمعیت استاد پور کسمایی مورخ 23اردیبهشت ماه برگزار می گردد.

117-کلاس جبرانی درس بتن 2و استاتیک استاد راستین روز پنج شنبه مورخ 27اردیبهشت ماه برگزار می گردد. 

118-کلاس جبرانی درس کنسرو سازی با استاد سر ابادانی مورخ 24اردیبهشت ماه ساعت 15/45تا 19برگزار می گردد. 

119-کلاس جبرانی درس تغذیه با استاد سر ابادانی مورخ 27اردیبهشت ماه ساعت 8تا 11/15برگزار می گردد. 

120-امتحان میان ترم درس اصول حسابداری 1با استاد محمدی مورخ 25اردیبهشت ماه ساعت17/30برگزار می گردد.